Bez kategorii

Jak dzieci z przedszkola przyczyniają się do Sprzątania Świata?

Jednym ze sposobów na promowanie postawy ekologicznej wśród dzieci jest organizacja akcji sprzątania świata. Dzięki współpracy z nauczycielami, rodzicami oraz lokalnymi organizacjami ekologicznymi, dzieci przedszkolne biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach sprzątania parków, lasów czy terenów wokół placówek oświatowych. Ale w jaki sposób akcje takie jak Sprzątanie Świata wpływają na postrzeganie otoczenia przez maluchy?

Przede wszystkim, poprzez udział w takich akcjach dzieci uczą się odpowiedzialności za naturę i otaczające je środowisko. Nauczyciele w przedszkolach zwracają uwagę na konieczność dbałości o czystość nie tylko pomieszczeń wewnętrznych, ale również przestrzeni zewnętrznych. Bierne obserwowanie działań dorosłych często nie daje dzieciom wystarczającego wzorca zachowań ekologicznych, zaś uczestnictwo w sprzątaniu terenów pozwala na zrozumienie zasady „czystość służy zdrowiu” oraz nabycie konkretnej umiejętności czynienia dobra.

Ponadto, wspólne działania dzieci i dorosłych (nauczycieli, rodziców) mają również aspekt społeczny. Maluchy uczą się tego, że dbanie o środowisko to działanie, które przynosi korzyści wszystkim. Działając razem, przedszkolaki szlifują również swoje kompetencje społeczne oraz uczą się pracy w grupie. Ważnym aspektem jest też nauka samodyscypliny i respektowania miejsca życia innych istot.

Warto też wspomnieć o poznawczej stronie takich akcji sprzątających. Sprzątanie świata staje się dla dzieci okazją do obserwacji lokalnej flory i fauny oraz odnajdywania związków między stanem terenów a osobami, które po nich podróżują. Przekształcanie wyobrażeń związanych ze środowiskiem naturalnym może prowadzić do zmiany punktu widzenia na świat oraz późniejszego zainteresowania badaniami naukowymi.

Sprzątanie Świata to ogólnoświatowa akcja organizowana każdego roku, mająca na celu promocję dbałości o środowisko oraz edukację ekologiczną wśród społeczeństwa. W Polsce akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem i co roku przyciąga tysiące uczestników, w tym także dzieci z przedszkoli. Jak maluchy mogą przyczynić się do efektywnego sprzątania świata, będąc jednocześnie wspaniałym przykładem dla swoich rówieśników oraz starszych?

1. Uczestnictwo w lokalnych grupach sprzątających

Przedszkola często organizują własne wyjścia na tereny zielone, aby uczestniczyć w sprzątaniu przyrody. Dzieci pod opieką nauczycieli i czasami rodziców zbierają śmieci porozrzucane na trawnikach, w parkach czy lasach. To doskonały sposób na naukę odpowiedzialności za własne otoczenie oraz wpływ naszych codziennych zachowań na czystość przyrody.

2. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych

W ramach zajęć przedszkolnych często organizowane są warsztaty dotyczące ochrony środowiska. Dzieci uczą się o tym, co to jest recykling, jak odpady trafiają do środowiska naturalnego i jak możemy zmniejszyć ich negatywny wpływ. Ważnym elementem takiej edukacji jest także pokazanie dzieciom możliwości praktycznego wykorzystania materiałów, które uważane są za odpady – na przykład tworzenie zabawek czy wszelkich dekoracji z przedmiotów, które teoretycznie straciły swoją wartość.

3. Ograniczenie ilości śmieci w przedszkolu

Dbanie o środowisko to nie tylko sprzątanie, ale także zapobieganie dalszemu zaśmiecaniu. Dzieci uczą się redukcji odpadów już w przedszkolu, na przykład przez korzystanie z wielokrotnego użytku naczyń czy minimalizowanie ilości plastików jednorazowych. Takie działania uczą całych rodzin ekologicznego stylu życia oraz promują dobre praktyki zerowastowe.

4. Udział w ogólnopolskich konkursach dla przedszkoli

Również ogólnopolskie konkursy dla placówek edukacyjnych, których tematem przewodnim jest ekologia lub Sprzątanie Świata, stanowią ważną część tego procesu. Przedszkola przygotowują wspólnie z dziećmi różne projekty, wystawy czy prezentacje dotyczące sposobów dbania o środowisko oraz umiejętnego segregowania odpadów.

5. Wprowadzenie elementów ekologicznych na co dzień

Przychodząc do przedszkola, dzieci zauważają, że dbałość o środowisko nie kończy się na jednej akcji. Na przykład, w przedszkolnych ogrodach coraz częściej użytkowane są kompostowniki czy bębny na deszczówkę. Dzieci uczą się w ten sposób o potrzebie zarówno ochrony, jak i wykorzystywania zasobów naturalnych.

Może Ci się spodobać