Tag Archives: lustra cda

Lustra cda

  • Postawienie zagadnienia.
  • Gromadzenie faktów i zjawisk oraz ich opis.
  • Obserwacja i analiza tych faktów i zjawisk.
  • Rozwiązanie zagadnienia i wnioski.
  • Sprawdzenie zgodności teorii z praktyką poprzez ćwiczenia lub doświadczenia.

Odbicie tej drogi myślowej w metodyce lekcji gramatyki przedstawiałoby się w ten sposób:
Zainteresowanie zjawiskiem językowym i postawienie zagadnienia gramatycznego. Gromadzenie materiału językowego. Obserwacja i analiza zjawisk językowych. Wyprowadzenie uogólnienia i sformułowanie wniosku w formie definicji, ustalenia cech zjawiska, jego opis i charakterystyka.
Utrwalenie wiadomości, przytoczenie przykładów z tekstu lub codziennej mowy potwierdzających zrozumienie istoty zdobytych wiadomości. Praca domowa stwierdzająca nie tylko posiadanie wiadomości zdobytych na lekcji, lecz także umiejętne włączenie tych wiadomości do całości wiedzy gramatycznej ucznia.

Cześć, mam na imię Aldona i z zawodu jestem malarką. Chciałabym wam tu opisać ten piękny świat sztuki, jak to wszystko prezentuje się od zaplecza. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam to przeczytania moich wpisów 😉