Szukaj    

W serwisie

O nas

Rekrutacja

 
 

     

 

00070059

O naszym przedszkolu
2009-02-08 O naszym przedszkolu
Autor: p12

 

     


Pokaż większą mapę
 

Przedszkole Miejskie nr 12
Wyszyńskiego 32;
22-400 Zamość;
tel. 84 62-79-933;
email: przedszkole12zam@gmail.com

 

     Przedszkole Miejskie Nr 12 w Zamościu zostało powołane do działania w 1985roku. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Zamość, nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty – Delegatura w Zamościu. Dyrektorem przedszkola jest wyłoniona w drodze konkursu od 1 września 2017 roku mgr Dorota Szewczyk.
 

   

  Głównym hasłem naszego przedszkola jest: „Przedszkole przyjazne dziecku, rodzinie i środowisku”.
 

     Przedszkole Miejskie Nr 12 w Zamościu usytuowane jest na osiedlu w dzielnicy Nowe Miasto. Mieści się w budynku jednopiętrowym, wybudowanym między blokami w oddaleniu od ruchu ulicznego. Z tyłu za budynkiem mieści się plac zabaw wyposażony w sprzęt, piaskownicę oraz górkę przystosowaną do sportów zimowych. Dla dzieci stanowi on bezpieczne miejsce do zabaw o każdej porze roku.
 

Wewnątrz budynku znajduje się sześć sal, każda sala połączona jest z łazienką, a ponadto sale przeznaczone dla trzy i cztero - letnich dzieci posiadają podręczne magazynki z leżakami służącymi do odpoczynku dzieci. Sale zajęć są przestronne i słoneczne. Wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne, przybory i zabawki. Ponadto każda z sal posiada kąciki tematyczne takie jak: kącik książki, gospodarstwa domowego, przyrodniczy itp.
 

      Przedszkole jest placówką przyjazną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne realizowane są na podstawie Programu wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” MAC EDUKACJA autorstwa M. Kwaśniewskiej i W. Żaby - Żabińskiej.
 

       Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody wychowawcze. Dzieci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i nabywają umiejętności wyrażania siebie poprzez twórczość teatralną, muzyczną i plastyczną. Nauczyciele rozwijają u dzieci wrażliwość, zainteresowania i zdolności artystyczne.
 

      Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze. Rodzice zawsze mogą zasięgnąć rady, opinii dotyczącej rozwoju ich dziecka. Nauczyciele znają swoich podopiecznych, stwarzają odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Jako pierwsze odkrywają szczególne zdolności dzieci i dążą do ich rozwijania i doskonalenia, również jako pierwsze dostrzegają deficyty w rozwoju dzieci, a wtedy wspólnie z rodzicami starają się pomóc dziecku w jak najlepszy sposób.
 

       W przedszkolu zapewniamy bardzo bogaty kalendarz imprez przedszkolnych, które gwarantują dobrą zabawę, radość, wywołują wiele wzruszeń, a niektóre z nich stały się już tradycją naszej placówki.
   

PAMIĘTAJ NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA
DZIECIOM I RODZICOM

  • serdeczną i życzliwą atmosferę panującą w przedszkolu,
  • metody pracy sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
  • możliwość realizacji swoich zainteresowań w trakcie różnorodnych zajęć dodatkowych
  • organizację wielu ciekawych uroczystości i imprez,
  • czynne współuczestnictwo rodziców w edukacji przedszkolnej  

 

Wstecz
      Odsłon: 385401
  

 

Zobacz równieź:

 

Twoim zdaniem


Brak komentarzy


Dodaj komentarz


Wstecz

 

   
Mirosław Kuduk © 2009